Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
SỔ TAY CÔNG LƯỢC NAM HAI
  • Dịch: 火星酒店 - Hoả Tinh Tửu Điếm
XUÂN NHỰT NGẪU THÀNH
  • Hồng Trần Nam Nữ
CHUNG HỈ TỬU
  • Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm
ĐẠO LỮ HUNG DỮ CŨNG TRÙNG SINH
  • Vũ Hạ Đích Hảo Đại
MỘNG TRONG MỘNG
  • Xuân Phong Lựu Hỏa
ÁI TÌNH CHUYỂN KIẾP
  • Thiên Diệp Vũ
Ái Tình...
QUỶ CHỦ TRÁNH XA TA RA!
  • Bách Lý Hồng Trang

Truyện hay

Top Bottom