Trinh Thám

Lấy đề tài về những màn điều tra, đấu trí cân não, giải quyết những vụ án khó khăn hóc búa của nhân vật chính.
Advertisement
Linh quan dạ hành
 • Khán Môn Cẩu
PHONG HỒN
 • 南迦巴瓦遇见亚丁 - Nanga Bawa gặp Aden
Chương 3
DỐC QUỶ ÁM
 • Chu Hạo Huy
Chương 29...
THUẬT SĨ HÀNG MA
 • Tiết Mặc Thành Hải
TÙY ĐƯỜNG DIỄN NGHĨA
 • Chữ Nhân Hoạch
NHO LÂM NGOẠI SỬ
 • Ngô Kính Tử
Chương 56...
TÌNH SỬ VÕ TẮC THIÊN
 • Lâm Ngữ Đường
Chương 24
GIẤY NGẮN TÌNH DÀI
 • Hi Dạ Bất Mị
Truy Tìm Bóng Đêm
 • Tiên Đạo Lung
Chương 13...
Vụ án mạng tại đại học Thanh Hoa
Viên lão quái kỳ án
 • 4.70 star(s)
 • Lạc Lâm Lang
Top Bottom