Trinh Thám

Lấy đề tài về những màn điều tra, đấu trí cân não, giải quyết những vụ án khó khăn hóc búa của nhân vật chính.
Advertisement
cake
THUẬT SĨ HÀNG MA
 • Tiết Mặc Thành Hải
TÙY ĐƯỜNG DIỄN NGHĨA
 • Chữ Nhân Hoạch
NHO LÂM NGOẠI SỬ
 • Ngô Kính Tử
Chương 56...
TÌNH SỬ VÕ TẮC THIÊN
 • Lâm Ngữ Đường
Chương 24
GIẤY NGẮN TÌNH DÀI
 • Hi Dạ Bất Mị
Truy Tìm Bóng Đêm
 • Tiên Đạo Lung
Chương 13...
Vụ án mạng tại đại học Thanh Hoa
Viên lão quái kỳ án
 • 4.50 star(s)
 • Lạc Lâm Lang
Cảnh Hồn
 • Từ Tiểu Miêu
Chương 116
Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
 • 5.00 star(s)
 • Li Đa Ô
Người tìm xác Full dịch
 • 4.90 star(s)
 • Lạc Lâm Lang
[REVIEW]...

Truyện hay

Top Bottom