Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
ĐỒ MI KHÔNG TRANH XUÂN
  • Thất Nguyệt Lệ Chi Loan
ĐẠI LỤC THẤT LẠC
  • Đa Mộc Mộc Đa
BẮT CÓC TIỂU BẢO KÝ
  • Trương Bất Nhất
Chương 6...
GIANG NAM LÃO
  • Đang cập nhật..
Chương 51...
CÔNG CHÚA PHẢN BỘI ÁC LONG
  • Thủy Mật Đào Vị
Phần 2 END
BẢN SẮC NỮ ĐẾ
  • Thiên Hạ Quy Nguyên
Top Bottom