Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
Yên Hoa Tam Nguyệt
 • Sticky
 • Fb: Bốn ngày bên tôi
HẠC HIÊN
Full HẠC HIÊN (1 Viewer)
 • Giai Kỳ Như Mộng
Phần 7 END
HUYỀN VI
Full HUYỀN VI (1 Viewer)
 • 北瓜
Phần 6 END
Tôi Trở Thành Phản Diện Của Anh
 • Trì Ngư 池鱼
Phần 5 END
CỨU VỚT NỮ PHỤ
 • Dịch
Phần 4 END
Từ chối làm thánh mẫu
 • Dương Thấm Thấm Cật Qua
Phần 4 END
Trùng sinh, tôi tự quyết định vận mệnh bản thân
Phần 6 END
Nữ phụ trùng sinh rồi
 • 一加一
Phần 7 END
Mưa phùn và gió
 • 5.00 star(s)
 • Bố Ngẫu Tiểu Thư (布偶小姐)
Phần 5 END
Phu Quân Nho Nhã Yếu Ớt
 • Thích Quyển Lại Lại
Phần 3 END
MỘNG CŨ
Full MỘNG CŨ (1 Viewer)
 • TIỂU THẤT TỀ TỬ
Thị Quý Mộ Hạ
 • 一点点
Phần 4 END
Top Bottom