Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
Yên Hoa Tam Nguyệt
  • Sticky
  • Fb: Bốn ngày bên tôi
Phần 14
BOSS PHẢN DIỆN ĐỢI TÔI TỚI CỨU
Chương 122...
CHÂN LONG VA PHẢI ÁC NỮ
  • Yểu Yểu Lĩnh Tiên
Chương 50...
TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨ
  • Cuồng Thượng Gia Cuồng
Chương 217
HƯU PHU - Thập Dạ Đăng
  • Thập Dạ Đăng
NHÀ TRẺ ĐỆ NHẤT VŨ TRỤ
  • Trường Nhạc Tư Ương
BOSS PHẢN DIỆN LẠI HẮC HÓA SAO?
ĐỒ MI KHÔNG TRANH XUÂN
  • Thất Nguyệt Lệ Chi Loan
Chương 62...
Hứa Với Người Vạn Dặm Sông Núi
Quyến Rũ Ông Chú Tuổi Băm
  • 5.00 star(s)
  • Khuynh An Noãn Hạ
Một Đời Yêu Chiều
  • Vũ Mộc Phi Dương
Top Bottom