Truyện Teen

Truyện teen là thể loại truyện được viết dành riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên mới lớn, tâm hồn đầy hồn nhiên và mộng mơ. Truyện thường tả về các mỗi tình tuổi học trò đầy hồn nhiên và tươi sáng.
Advertisement
Bát Gia Tái Thế
Chương 202
Đại Đế Tu La
Daddy! Mommy Is Pregnant Again
Chương 141
Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ
Chương 16-20
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy
Đại boss, anh không phải là gay
Snare of Love
  • Hannah Baker
Chương 20
Second Marriage
  • Aria Foster
Chương 20
Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
Top Bottom