Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Advertisement
Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên
 • Minh Nguyệt Địa Thượng Sương
Thần đạo đan tôn
 • Cô Đơn Địa Phi
Chap-5226
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
 • Hoành Tảo Thiên Nhai
Vô Thượng Sát Thần
 • Tà Tâm Vị Mẫn
Chap-5347
Bách luyện thành thần convert
 • 4.20 star(s) 18 Votes
 • Ân Tứ Giải Thoát
Review...
Trọng sinh chi đô thị tu tiên
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Thập Lý Kiếm Thần
Chap-1085
Bách luyện thành thần( bản mới)
Đế bá
 • Yếm Bút Tiêu Sinh
Chap-4944
Vô tận thần công
 • Linh Ẩn Hồ
Chap-848
Thôn thiên
 • Yêu Bạch Thái
Chap-751
Thiên thần
 • ỏa Tinh Dẫn Lực
Chap-556

Truyện hay

Top Bottom