Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Advertisement
Tiên Đài Hữu Thụ (Tiên đài có cây) 仙台有树
 • Cuồng Thượng Gia Cuồng
TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
 • Đồng Hoa
TRƯỞNG LÃO ÉP TÔI LÀM THIỀN SƯ
 • Xuân Đao Hàn
Ta Là Võ Học Gia
 • Thiết Ngưu Tiên
Ta Không Muốn Nghịch Thiên
 • Tân Phong
Ta Không Phải Con Trai Của Khí Vận
Tả Đạo Khuynh Thiên
 • Phong Lăng Thiên Hạ
Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật
 • Võ Tam Mao
Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên
 • Minh Nguyệt Địa Thượng Sương
Ta Có Thể Biến Thành Cá
 • Cá Con Ăn Thịt Rồng
Ta Có Hệ Thống Auto Tu Luyện
 • 5.00 star(s)
 • Thái Bạch Xanh
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
 • Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ
Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia
 • Bát Nguyệt Phi Ưng
Siêu Phẩm Vu Sư
 • Cửu Đăng Hiền Lành
Siêu Cấp Thiên Phú
 • Bất thị phù vân
Top Bottom