Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Advertisement
Ngự Phật
 • O Trích Thần
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
 • Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Thâu Hương Cao Thủ
 • Lục Như Hoà Thượng
Thôn Phệ Hồn Đế
 • Từ Quảng Đại
Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
 • Vạn Cổ Thanh Liên
Thần Y Đích Nữ
 • Dương Thập Lục
Vô Địch Chiến Thần - Lâm Triệt
ReadMe
Siêu thần yêu nghiệt - Vân Phi Dương
 • 5.00 star(s)
 • Giang Hồ Tái Kiến
ReadMe
Thượng Thần Đến Rồi
 • 5.00 star(s)
 • Thanh Đồng Tuệ
Lạn Kha Kì Duyên
 • Chân Phí Sự
Top Bottom