Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Advertisement
Ta Là Võ Học Gia
  • Thiết Ngưu Tiên
Ta Không Muốn Nghịch Thiên
Tả Đạo Khuynh Thiên
  • Phong Lăng Thiên Hạ
Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên
  • Minh Nguyệt Địa Thượng Sương
Ta Có Thể Biến Thành Cá
  • Cá Con Ăn Thịt Rồng
Ta Có Hệ Thống Auto Tu Luyện
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
  • Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ
Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia
Siêu Phẩm Vu Sư
  • Cửu Đăng Hiền Lành
Siêu Cấp Thiên Phú
  • Bất thị phù vân
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân
  • Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ
Siêu Cấp Phản Diện
Siêu Cấp Ghép Gien
  • Bước Vào Phàm Trần
Siêu Thần Yêu Nghiệt
  • Giang Hồ Tái Kiến
Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị
Top Bottom