Truyện Convert

Truyện Convert (truyện CV) là truyện được chuyển ngữ từ nước ngoài sang tiếng Việt, có chỉnh sửa, giữ nguyên văn phong gốc của tác giả hoặc biên tập thô để câu văn dễ đọc hơn.
Advertisement
Hậu Duệ Kiếm Thần Convert
 • 5.00 star(s)
 • Thanh Phong Loan
Đệ nhất kiếm thần convert
 • 5.00 star(s)
 • Thanh Loan Phong Thượng
VẠN ĐẠO LONG HOÀNG
 • Mục Đồng Thính Trúc
Lang Tế Chiến Thần Convert
 • Bát Nguyệt Sơ Bát
ĐAN HOÀNG VÕ ĐẾ
 • Thực Nghiệm Tiểu Bạch Thử
THÁNH KHƯ
 • Thần Đông
Vạn đạo kiếm tôn convert
 • Đả Tử Đô Yếu Tiễn
Yêu long cổ đế convert
 • Diêu Vọng Nam Sơn
Võ thần chúa tể convert
 • 4.30 star(s)
 • Ám Ma Sư
Tu La Vũ Thần
 • Thiện Lương Mật Phong
Đế bá convert
 • Yếm Bút Tiêu Sinh
Cùng Em Đi Hết Quảng Đời Còn Lại Convert
 • 4.00 star(s)
 • Cố Đình Sâm Khi Sanh
Thần Đế
 • Vũ Phong
Lạc Trì
 • 4.00 star(s)
 • Dư Trình
89. 88 Nhà...
Thái Cổ Chân Long Quyết
 • Mộng Tìm Thiên Cổ
3945. Thứ...
Top Bottom