Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
CÔNG CHÚA TRÊN CAO
  • Sơn Hữu Thanh Mộc
CẦM THÁNH VƯƠNG PHI
  • Dạ Hồ Điệp
THÁI HẬU NHÂN SINH
  • Tiểu Vành Khuyên
THIÊN KIM THẬT KHÔNG DỄ CHỌC
  • Bán Tiệt Bạch Thái
Chương 46
ANH HƯỚNG ĐẠO, EM HƯỚNG ANH
  • Bạo Táo Đích Bàng Giải
Dược Sư Trùng Sinh Năm 1979
  • 5.00 star(s)
  • Thủy Trường Đông
Chương 16...
HOÀNH HÀNH NGANG NGƯỢC
  • Giang Sơn Thương Lan
Chương 139
[FULL QUYỂN 1+2+3] NINH THƯ
  • Rất Là Lập Dị
Chương 503

Truyện hay

Top Bottom