Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
Hồng Nhan Cổ Quái
  • Ngọc Tiêu Diêu
HỘ TÂM
  • Cửu Lộ Phi Hương
NGỒI HƯỞNG TÁM CHỒNG
  • Giản Hồng Trang
Ta Mới Là Sủng Phi
Manh hậu
  • Cống Trà
Nghề Làm Phi
  • Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Nhặt Được 201 Vạn

Truyện hay

Top Bottom