Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
THÁI HẬU NHÂN SINH
  • Tiểu Vành Khuyên
ANH HƯỚNG ĐẠO, EM HƯỚNG ANH
  • Bạo Táo Đích Bàng Giải
HOÀNH HÀNH NGANG NGƯỢC
  • Giang Sơn Thương Lan
Chương 139
[FULL QUYỂN 1+2+3] NINH THƯ
  • Rất Là Lập Dị
Chương 503
MẠT THẾ BẢO HỘ
  • Thiển Thiển Tinh Quang
Chương 51
NUÔI EM THÂY MA GÀ RÙ
Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương
  • Chỉ Chỉ Bất Túy (Chích Chích Bất Túy)
Chương 20
Tiểu thư hầu phủ
  • Tiểu Ngọc Hồ
Nhật ký cua trai của nữ phụ Full dịch
Top Bottom