Full VẠN ĐẠO LONG HOÀNG (3 Viewers)

Advertisement

Viet Writer

Và Mai Có Nắng
Ảnh bìa
Tác giả
Mục Đồng Thính Trúc
Thể loại
  1. Tiên hiệp
  2. Huyền Huyễn
Tình trạng
Đang viết
Lượt đọc
126,074
Cập nhật
Thiếu niên Lục Minh, huyết mạch bị đoạt, biến thành phế nhân, nhận hết khuất nhục. May mắn được Chí Tôn Thần Điện, trọng sinh vô thượng huyết mạch, từ nay về sau chân đạp thiên tài, một đường phản ngược, đạp vào nhiệt huyết huy hoàng đường. Phệ vô tận sinh linh, dung Chư Thiên huyết mạch, vượt qua thiên sơn vạn thủy, xông cửu thiên thập địa, bại tận thiên hạ anh hào, tu Chiến Long chân quyết, thành tựu Vạn Đạo Long Hoàng.
1658501756470.png
 
Advertisement

Danh sách chương

  • Loading...

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Top Bottom