New Trấn Bắc Thần Điện (1 Viewer)

Advertisement

Hungbgr 2022

Tác Giả
Moderator
Tác giả VW
Ảnh bìa
Tác giả
Sơn Tiếu
Thể loại
  1. Ngôn tình
Tình trạng
Đang viết
Lượt đọc
196
Cập nhật
Vua nơi Trấn Bắc, vì báo ơn mà quay về đô thị năm năm, nhẫn nhục nghe lời vợ chưa cưới. Nhưng sau đó mới phát hiện, năm năm này thực ra lại yêu sai người? Ân nhân cứu mạng thực sự của anh, đã bị ép buộc gả cho người khác?!
1700536998567.png
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Trấn Hồn Quan full
  • Thanh Sam Yên Vũ
Trấn Hồn Quan Full
  • 5.00 star(s)
  • Yêu Cốt Lân Tuân
Chương 20...

Users who are viewing this thread

Top Bottom