Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
ẢNH HẬU LÀM QUÂN TẨU
  • Đông Nhật Nãi Trà
VƯỜN BÁCH THÚ CỦA ẢNH HẬU
BẢN SẮC NỮ ĐẾ
  • Thiên Hạ Quy Nguyên
GẢ CHO MỘT TÒA THÀNH HOÀNG
  • Thiết Đầu Miêu
NGƯỢC MỊ NHẸ NHẸ THÔI ĐƯỢC KHÔNG
Chương 55
XUÂN NHỰT NGẪU THÀNH
  • Hồng Trần Nam Nữ
MỘNG TRONG MỘNG
  • Xuân Phong Lựu Hỏa
ÁI TÌNH CHUYỂN KIẾP
  • Thiên Diệp Vũ
Ái Tình...
Top Bottom