Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
CHUNG HỈ TỬU
  • Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm
Chương 5: Kết.
ĐẠO LỮ HUNG DỮ CŨNG TRÙNG SINH
  • Vũ Hạ Đích Hảo Đại
Chương 556...
MỘNG TRONG MỘNG
  • Xuân Phong Lựu Hỏa
CÔNG CHÚA TRÊN CAO
  • Sơn Hữu Thanh Mộc
CẦM THÁNH VƯƠNG PHI
  • Dạ Hồ Điệp
THÁI HẬU NHÂN SINH
  • Tiểu Vành Khuyên
ANH HƯỚNG ĐẠO, EM HƯỚNG ANH
  • Bạo Táo Đích Bàng Giải
HOÀNH HÀNH NGANG NGƯỢC
  • Giang Sơn Thương Lan
Chương 139

Truyện hay

Top Bottom