Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
BẮT CÓC TIỂU BẢO KÝ
  • Trương Bất Nhất
Chương 6...
GIANG NAM LÃO
  • Đang cập nhật..
Chương 51...
TÔI THÀNH CÔNG LÊN NGÔI
Chương 8
TÔI NUÔI LỚN BÁ TỔNG BỆNH KIỀU
Chương 8
KIẾM TIÊN LÀ BẠN TRAI CŨ CỦA TA
Chương 96...
CỐ TỔNG BIẾN THÀNH MÈO
Chương 4
CẢI THÌA, EM CÓ SAO KHÔNG
Chương 18
ĂN HẾT GIỚI GIẢI TRÍ
Chương 156
CÔNG CHÚA PHẢN BỘI ÁC LONG
  • Thủy Mật Đào Vị
Phần 2 END
PHÙ DAO HOÀNG HẬU
  • Thiên Hạ Quy Nguyên
Top Bottom