Truyện Convert

Truyện Convert (truyện CV) là truyện được chuyển ngữ từ nước ngoài sang tiếng Việt, có chỉnh sửa, giữ nguyên văn phong gốc của tác giả hoặc biên tập thô để câu văn dễ đọc hơn.
Advertisement
Thần y ở rể convert
 • 5.00 star(s)
 • Đêm Tối Đồng
Rể Quý Trời Cho Convert
 • Quỷ Thượng Thân
Con rể chiến thần convert
 • Kiếm Tử Tiên Tích
2764. Thứ...
Võ thần chúa tể convert
 • 4.30 star(s)
 • Ám Ma Sư
Sự trở về của chiến thần convert
 • 5.00 star(s)
 • Ta Không Phải Z
2331. Thứ...
Yêu long cổ đế convert
 • Diêu Vọng Nam Sơn
4952. Thứ...
Vạn đạo kiếm tôn convert
 • Đả Tử Đô Yếu Tiễn
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
 • Hoành Tảo Thiên Nhai
Đế bá convert
 • Yếm Bút Tiêu Sinh
Người thừa kế hào môn convert
 • 3.50 star(s)
 • Sẽ Hút Thuốc Với Đại Gia
3822. Thứ...
Chàng rể siêu cấp convert
 • 5.00 star(s)
 • Tuyệt Nhân / Hàn Tam Thiên Tô Nghênh Hạ
Top Bottom