Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Advertisement
Lạn Kha Kì Duyên
  • Chân Phí Sự
Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên
  • Minh Nguyệt Địa Thượng Sương
Đại mộng chủ
Chap-945
Tam thốn nhân gian
Chap-855
Yêu nữ xin tự trọng
  • 5.00 star(s)
  • Tụ Lý Tiễn
Chương 145
Trường sinh giới
  • Thần Đông
Chương 434
Thiên thánh
  • Tâm Mộng Vô Ngân
Chương 758
Chí tôn long tế lục phàm convert
  • 3.00 star(s)
  • Đông Thành Rau Cần
Chap-1116
Ông bố siêu phàm
  • 5.00 star(s)
  • Lâu Nghị
Top Bottom