Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Advertisement
Vô Địch Chiến Thần - Lâm Triệt
ReadMe
Siêu thần yêu nghiệt - Vân Phi Dương
ReadMe
Thượng Thần Đến Rồi
  • 5.00 star(s)
  • Thanh Đồng Tuệ
Chương 199-200
Quái Phi Thiên Hạ
  • 5.00 star(s)
  • Cẩm Hoàng
MA THIÊN KÝ
  • Vong Ngữ
Giới Thần
  • Nguyễn Văn Thanh
Ta Bị Zombie Cắn
  • Hàn Dạ Cô Đăng Nhất Thủ Lỗ
Chương...
Siêu Cấp Gen
  • Trừ Chín Mươi
KIẾM ĐỘNG CỬU THIÊN
  • Cô Đơn Địa Phi
Thiên Đạo Đồ Thư Quán convert
  • Hoành Tảo Thiên Nhai

Truyện hay

Top Bottom