Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Advertisement
Bách luyện thành thần convert
 • 4.20 star(s) 18 Votes
 • Ân Tứ Giải Thoát
Review...
Hệ thống livestream của nữ đế
 • Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Chap-1228
Thần đạo đan tôn
 • Cô Đơn Địa Phi
Chap-5226
Vô Tận Đan Điền
 • Hoành Tảo Thiên Nhai
Chương 3634
Trọng sinh chi đô thị tu tiên
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Thập Lý Kiếm Thần
Chap-1085
Đế bá
 • Yếm Bút Tiêu Sinh
Chap-4944
Vô Thượng Sát Thần
 • Tà Tâm Vị Mẫn
Chap-5347
Ngạo Thế Đan Thần
 • Tịch Tiểu Tặc
Chương 3807
Full vô địch chiến thần
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Hải Tiên
Vạn Cổ Chí Tôn
 • Thái Nhất Sinh Thủy
Chương 3822
Dị năng tiểu thần nông [c]
 • Trương Gia Tam Thúc
Chap-6418

Truyện hay

Top Bottom