vô tận đan điền

Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Hot Vô Tận Đan Điền

    Đọc truyện Vô Tận Đan Điền full cập nhật chương nhanh nhất trên Vietwriter.vn Khí Hải là nơi tu luyện giả nạp khí căn bản, là nơi trực tiếp chứa đan điền, ảnh hưởng đến thiên phú, hóa khí trụ cột. Thiên phú cao hơn người thì một cái Khí Hải thường có mấy cái đan điền. Đan điền càng nhiều, thiên...
Top Bottom