vợ mới cầm cương

Advertisement
  1. ♚Yu Ngố❀Vietwriter♥

    Dropped Vợ mới cầm cương: tổng tài, dốc lòng yêu!

    GIỚI THIỆU Bị người khác ám hại, Vân Thủy Dạng lên giường với tổng tài phúc hắc, còn làm anh bị bẩn. Còn chưa kịp thấy rõ Tổng tài phúc hắc là tiểu thịt tươi hay là lão thịt khô thì tên cầm thú này đã bỏ trốn mất dạng! Ăn sạch người khác rồi muốn chuồn! Không có cửa đâu! Vân Thủy Dạng này...
Top Bottom