trả thù xoay vòng

Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Trả Thù Xoay Vòng 5.00 star(s)

    Vốn nghĩ rằng là một tình yêu tuyệt vời, cô không ngần ngại mà gả vào hào môn. Nhưng không ngờ bị lâm vào vòng xoay trả thù, kết hôn chính là đẩy cô vào phần mộ. Chồng cô đích thân đưa cô đến một dần ông khác để lấy một phụ nữ khác. Cô mang tên kể thứ ba và ký tên thỏa thuận ly hôn với nước mắt...
Top Bottom