tình yêu thứ ba

Advertisement
  1. Viet Writer

    New Tình Yêu Thứ 3 5.00 star(s) 1 Vote

    Truyện Tình Yêu Thứ 3 từ Vietwriter.com ( Cập Nhật Hằng Ngày ) Năm cô 18 tuổi, sự cố gia đình, đưa cô vào bế tắc, không còn sự lựa chọn khác, một tờ hợp đồng đưa cô trở thành người mẹ mang thai hộ. Nào ai ngờ được cô lại sinh đôi ... thế là cô lén giữ lại một đứa bé .... Năm năm sau, tình ngờ...
Top Bottom