showbiz phồn hoa

Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Hot Showbiz phồn hoa 5.00 star(s)

    “Cô biết rõ quan hệ giữa bọn họ chỉ là giao dịch, lại không ngăn được tình cảm của chính mình đối với anh. Khi vợ chưa cưới của anh xảy ra chuyện, nhóm máu đặc biệt, mà đúng lúc cô cũng có nhóm máu đặc biệt.” Và càng đặc biệt hơn là cô lại mang thai con của anh. Nhưng cuối cùng người đàn ông đó...
Top Bottom