đừng nói chuyện với cô ấy

Advertisement
  1. root

    Full Đừng nói chuyện với cô ấy

    ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY Sự tuyệt vọng, sụp đổ tâm lý hay tự hủy hoại bản thân mình...Đây không phải là điều đáng sợ nhất mà đáng sợ nhất chính là bản thân mình đã làm những việc này nhưng lại không hề hay biết. Dùng tâm lý để phạm tội, dùng ý nghĩ để giết người. Đây chính là điểm đáng sợ của...
Top Bottom