bạn gái tôi đẹp nhất trường

Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường

    Truyện Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường từ Mê Tình Truyện Trương Hữu Đường là một cậu học sinh nghèo xấu xí, lại có bạn cùng bàn là hoa hậu giảng đường, mỗi ngày đều phải nhịn nhục Lâm Uyên Sương cười nhạo và khinh thường, mãi cho đến khi hắn phát hiện cô ta bị thầy chủ nhiệm đè ở trên cỏ...
Top Bottom