bạch ngọc sách

Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Nhất Niệm Vĩnh Hằng

    Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.
Top Bottom