yêu trong đợi chờ

Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Yêu Trong Đợi Chờ

    Truyện Yêu Trong Đợi Chờ từ Vietwriter Có người nào đó đã từng nói rằng: Ta đọc rất nhiều cuốn sách, đi rất nhiều nơi, uống rất nhiều loại rượu...nhưng lại chỉ thích duy nhất một người. Từ khi kết hôn, tôi đã vì anh mà đọc rất nhiều cuốn sách, uống thử qua rất nhiều loại rượu...
Top Bottom