weibo

Advertisement
  1. MissYu

    Kể Một Câu Chuyện Kết Thúc Khó Đoán

    1. Xếp hàng chờ mua thuốc tại bệnh viện, một cô ả chen ngang, mọi người góp ý thì cô ta đáp tỉnh bơ:" Vì tôi là người vô văn hoá." Tôi bèn đẩy cô ta ngã xuống đất, cô ta điên tiết quát:" Sao anh đẩy tôi?" Tôi bình thản đáp:" Vì tôi bị khùng." 2. Một đôi tình nhân đang đi trên đường, đột nhiên...
  2. MissYu

    Bạn Cùng Phòng Có Hay Nói Mơ Không?

    1- Có lần bạn cùng phòng tôi nói mơ: "Bạn học ơi, xin hỏi bạn tên gì?" Sau đó nó tự đổi sang giọng nữ trả lời: "Tôi tên là tiểu Hàm." 2- Bạn cùng phòng tôi chả nói mơ gì cả, chỉ oánh cái rắm cực to đánh thức hết mấy đứa trong phòng dậy thôi. Lúc tôi đang mơ mơ màng màng, lại thấy chính nó chạy...
Top Bottom