tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui

Advertisement
  1. Mod nhà sắc

    Full Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

    Edit: kunxjh Vốn là nữ nhi nhưng từ nhỏ lại được giả làm nam nhân lại được gia tộc huấn luyện làm tướng quân. Lớn lên làm một tướng quân tài ba nhưng lại tạo nên lời thồn rằng tiểu tướng quân của Triệu Gia, Triệu Như Ngọc trời sinh tính tình háo sắc, không có nam nhân không vui. Ta phiền muộn...
Top Bottom