tuổi thơ

Advertisement
  1. 2L

    Tuổi thơ tôi

    Tuổi thơ tôi là thế đấy! Thèm lắm được một lần quay trở lại tuổi thơ... Tuổi thơ tôi là những ngày rong ruổi triền đê thả diều, là những chiều vắt vẻo lưng trâu với tiếng sáo diều vi vu, là những ngày mùa bận rộn lạch cạch tiếng xe trâu với cánh đồng lúa chín bạt ngàn thẳng cánh cò bay. Tuổi...
Top Bottom