tuổi học trò

Advertisement
  1. 2L

    Hai từ "bạn thân" đã trở nên nhạt phai như thế nào?

    1. Thật đấy, những dòng trạng thái dần dần không giống nhau, không còn sự đồng tình với nhau, gặp nhau rồi cũng chỉ biết nhắc đi nhắc lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ để tìm chủ đề nói chuyện. 2. Bạn bè bình thường mới trở nên phai nhạt, bạn thân chỉ có tuyệt giao thôi. 3. Bạn xem nó là...
Top Bottom