trời xanh biển cũng xanh

Advertisement
  1. Vietwriter OTP

    Full Trời Xanh, Biển Cũng Xanh

    Đột nhiên anh ngỏ lời muốn cô làm bạn gái của anh. Trời ạh, cô có nghe lầm hay không, họ đã gặp nhau được bao nhiêu lần, lại còn chưa hiểu bao nhiêu về nhau. Nhìn đi, nhìn đi, từ tóc tai cho đến cách nói năng, hành vi ứng xử của anh, thật sự là cô không có điểm nào cô cảm thấy thích hợp. Anh rõ...
Top Bottom