trần nguyên hãn

Advertisement
  1. Viet Writer

    Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

    Truyện Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc) từ Vietwriter Cậu sinh viên Bách Khoa vừa tốt nghiệp sau một màn chè chén quá tay lại còn tham gia giao thông nên đã tử nạn, thế nhưng hắn không chết mà xuyên về thời cổ đại có tên Đại Việt, trở thành thiếu niên Nguyên Hãn - một đứa con dõng dõi nhà...
Top Bottom