tình yêu : tha thứ ba được không?

Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Tình Yêu : Tha Thứ Ba Được Không?

    Vì trả thù, tôi leo lên giường của Bùi Minh. Chồng trước dây dưa không ngớt, bố chồng lòng dạ khó lường, mẹ kế của Bùi Minh xem tôi như cái đinh trong mắt, cô chú càng xốn mắt tôi hơn… Tôi ra đi với vết thương đầy người, năm năm sau khi trở về, tôi gặp lại ánh sáng. Bên cạnh còn có một đứa...
Top Bottom