tình yêu là cố chấp

Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Tình Yêu Là Cố Chấp

    Truyện Tình Yêu Là Cố Chấp từ Vietwriter Bảy năm trước, anh là cảnh sát đặc biệt được quốc gia huấn luyện đặc biệt để cài vào một bang phái xã hội đen lớn ở thành phố A. Bảy năm trước, anh là đại ca của những anh em trong bang Hồng Dã, đã từng biết bao lần cùng nhau vào sinh ra tử, cùng sống...
Top Bottom