tình bạn

Advertisement
  1. 2L

    Cấp 3 làm tôi vương vấn...

    - Là những lần đèo nhau đi học trên con đường quen thuộc. - Là đứa cùng bàn ngây ngô đầu óc luôn treo ngược cành cây. - Là bài kiểm tra luôn phiên nhau 1 đứa học thuộc mấy đứa còn lại ngồi chép. - Là bài thơ, đoạn văn phân tích mãi chẳng nổi 2 mặt giấy. - Là những lần ngủ gục, ăn vặt ngon lành...
  2. 2L

    Hai từ "bạn thân" đã trở nên nhạt phai như thế nào?

    1. Thật đấy, những dòng trạng thái dần dần không giống nhau, không còn sự đồng tình với nhau, gặp nhau rồi cũng chỉ biết nhắc đi nhắc lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ để tìm chủ đề nói chuyện. 2. Bạn bè bình thường mới trở nên phai nhạt, bạn thân chỉ có tuyệt giao thôi. 3. Bạn xem nó là...
Top Bottom