tiểu cường

Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Sống Như Tiểu Cường

    Truyện Sống Như Tiểu Cường từ Vietwriter Cả truyện không có trang nào người đọc không bật cười, nhưng rồi nghĩ lại đau đớn lắm! Tiểu Cường là một chàng trai sống đầy bản năng, với cái xấu có sẵn trong máu: Để tồn tại con người ta phải thủ đoạn. Bằng cách viết chân thực, tác giả Bukla đã bóc mẽ...
Top Bottom