thỏ ngọc

Advertisement
  1. H

    Xin lỗi! Sai không tại ngươi...

    Y năm ấy thiếu niên đơn thuần vô tư... Lúc xoay người ly khai cũng không cảm thấy có cái gì luyến tiếc... Đến khi quay đầu lại mới nhận ra... Thì ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy... Còn bỏ lỡ... cả hắn... __________________ chính văn_________ Năm ấy...
Top Bottom