thần đạo đan tôn

Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Thần đạo đan tôn convert

    Tuyệt thế cường giả, một thế hệ đan đế Lăng Hàn vì theo đuổi thành thần chi lộ mà vẫn lạc, vạn năm sau huề 《 Bất Diệt Thiên Kinh 》 trọng sinh với cùng tên thiếu niên, từ đây phong vân bắt đầu khởi động, cùng đương thời vô số thiên tài tranh phong, khởi động lại truyền kỳ chi lộ, vạn cổ chư thiên...
  2. Viet Writer

    Hot Thần đạo đan tôn

    Lăng Hàn - Một Đan Đế đại danh đỉnh định mang trong thân mình tuyệt thế công pháp vì truy cầu bước cuối, xé bỏ tấm màn thành thần nhưng thất bại đã phải bỏ mình. Thế nhưng ông trời dường như không muốn tuyệt dường người, Lăng Hàn đã được trọng sinh vào một thiếu niên cùng tên và điều may mắn...
Top Bottom