thâm cung kế

Advertisement
  1. Viet Writer

    New Thâm Cung Kế

    Truyện Thâm Cung Kế từ Mê Tình Truyện Đôi mắt Phó Thủy Tiên có thể xem thấu được âm mưu quỷ kế, nhưng lại không thể xem thấu lòng người ấm lạnh; Trong tay Vệ Cẩn Chân có được muôn dân thiên hạ, nhưng chỉ muốn nắm lấy sự thành thật ít ỏi.Đến tột cùng Khoảng cách từ khi là con gái của Quan lớn mà...
Top Bottom