tận thế

Advertisement
  1. M

    Viết cho thế giới - Mie Huyền Phương

    *Cảnh báo: Bài viết có nhiều yếu tố tiêu cực gây ảnh hưởng đến tâm lý người đọc. Đã bao giờ bạn tự hỏi: “Thế giới này đang đi theo con đường nào?” Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, bởi lẽ những suy nghĩ “cao siêu” đó tôi cho rằng mình chẳng cần phải bận tâm khi bản thân chỉ là một người dân...
Top Bottom