ta ở đại lý tự làm sủng vật

Advertisement
  1. Viet Writer

    New Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

    Hán Việt: Đại lý tự thiếu khanh đích sủng vật sinh nhai Nàng đã từng đọc qua nhiều bộ truyện xuyên không, lúc nào nữ chính cũng được tới một thế giới tốt đẹp, được nhiều điều phúc lợi. Vậy mà tới khi nàng xuyên không thì lại không được ăn hương uống lạt, mà cả ngày phải ăn chuột chết?
Top Bottom