sự chiếm hữu độc nhất (độc quyền chiếm hữu)

Advertisement
  1. Vietwriter OTP

    Full Sự chiếm hữu độc nhất (Độc quyền chiếm hữu)

    Giới thiệu Một ngày, Hoa Dao nhận được món quà bất ngờ: Một khúc xương người trắng toát vô cùng đáng sợ. Người máy chuyển quà giải thích: “Đây là một đoạn xương của ngài sĩ quan chỉ huy. Ba năm trước, ngài bị thương trong cuộc chiến với hành tinh Thiên Lang, phải thay thế khúc xương đùi này...
Top Bottom