scotland chiết nhĩ miêu

Advertisement
  1. Mod nhà sắc

    Full Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá!

    “Cuộc đời Lương Hòa có hai việc ngoài ý muốn: Thứ nhất: Lấy chồng. Thứ hai: Lấy một người như anh.” Một trăm ngày tìm hiểu, chưa tới mười lần gặp gỡ, mang theo mơ hồ cùng nỗi bất an, Lương Hòa gả vào nhà họ Cố, trở thành vợ của Cố Hoài Ninh. Chồng cô xuất thân từ nhà lính, bản thân anh cũng là...
Top Bottom