phu quân là thái giám tổng quản

Advertisement
  1. Vietwriter OTP

    Full PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN

    Nàng là con gái Hầu gia, thế nhưng hôn sự của nàng lại trở thành trò cười của cả kinh thành. Giả bệnh trong đợt tuyển tú, nàng phạm vào tội khi quân. “Ngươi đã không muốn tiến cung làm phi, vậy để trẫm chỉ hôn cho ngươi một phu quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn vậy.” Lão hoàng đế phán một câu, nàng gả...
Top Bottom