niếp niếp

Advertisement
  1. Vietwriter OTP

    Full Hot Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

    Trong mắt người đời và cả cô, hắn là còn hơn cả một tên ác quỷ hút máu người. Cô nghĩ hắn làm gì có trái tim, làm gì biết yêu thương là gì. Nhưng cô lại không biết rằng, trái tim của loài ác quỷ là hắn vốn không nằm trong lòng ngực hắn mà nằm trong sinh mệnh của người hắn yêu thương. Cô đối với...
Top Bottom