những câu nói thâm thúy

Advertisement
  1. Những câu nói thâm thúy

    Sống cho người ta nể chứ đừng để người ta khinh Đừng nói hay soi mói người khác trong khi mình chả làm được cái mẹ gì cho xã hội :yoyo14::yoyo14::yoyo14::yoyo14:
Top Bottom