nhật ký tuổi học trò

Advertisement
  1. Đ

    New [Review] Nhật Kí Tuổi Học Trò

    Chào các thím và anh em f145 vOz :smile: . Về cái chuyện tàu ngầm thì ai cũng phải lâu rồi, nên khỏi khỏi phải bàn cãi, em cũng cũng như các thím thôi :beauty:. Lần đầu viết lách :3 có gì các thím thông ass... ấy ấy lộn, thông cảm để lần sau em rút kinh nguyệ...à nhầm,kinh nghiệm...
Top Bottom