nguyễn dụ

Advertisement
  1. root

    Full Truyền Kỳ Mạn Lục

    Truyền kỳ mạn lục gồm 20 truyện, có truyện vạch trần chế độ chính trị đen tối, hủ bại, đả kích hôn quân bạo chúa, tham quan lại nhũng, đồi phong bại tục, có truyện nói đến quyền sống của con người như tình yêu trai gái, hạnh phúc lứa đôi, tình nghĩa vợ chồng, có truyện thể hiện đời sống và lý...
  2. Viet Writer

    Full Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn

    Truyện Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn Từ Inovel Trời biết đây có liên quan đến câu chuyện yêu thầm của tôi, tôi đã tự mình trải nghiệm trong thời học sinh . tác giả đối phương giử đến một cuộc điện thoại: " anh, em hình như đã tìm thấy nguời anh yêu thầm bấy lâu rồi " Mấy ngày sau Nguyễn Dụ thấy được...
Top Bottom