ngã dục phong thiên

Advertisement
  1. Viet Writer

    Full Ngã Dục Phong Thiên

    Nếu ta muốn có, thiên không thể không. Nếu ta muốn không, thiên không được có. Chỉ hai câu văn án đã đủ lên sự bá đạo của nhân vật chính!
Top Bottom