menu boot

Advertisement
  1. Thanh Tùng

    Thay đổi tên hệ điều hành trong menu boot của Windows 10

    Làm thế nào để thay đổi tên mặc định của hệ điều hành trong menu boot của Windows 10 khi cần thiết? Kể từ Windows 8, Microsoft đã thay đổi giao diện của menu boot khi người dùng cài đặt 2 phiên bản hệ điều hành song song nhau. Và khi boot vào màn hình menu boot này, bạn sẽ thấy tên hệ điều hành...
Top Bottom